Anglicyzmy a sprawa polska

Na przestrzeni minionych wieków język polski nieustannie się zmienia. Jak twierdzi profesor Miodek od początku swojego istnienia nasz język kształtował się korzystając z rozmaitych zapożyczeń: „historia języka polskiego sięga czasów wspólnoty indoeuropejskiej, która istniała jakieś dwa tysiące lat przed Chrystusem i obejmowała prawie całe terytorium od Portugalii po Indie. Słów stricte słowiańskich czy naszych, polskich, jest znikoma liczba. Zdecydowana większość, z tymi podstawowymi – jak matka, woda, leżeć, stać, dom – to indoeuropeizmy. Historia języka polskiego to historia nieustannie napływających do niego zapożyczeń. Najpierw z greki i łaciny, potem z języka niemieckiego i francuskiego, teraz przyszedł czas na angielski1”.
Zapożyczenia są więc nieodłącznym elementem rozwoju języka, jednak obecnie niepokoi niespotykana dotąd skala tego zjawiska.
Angielszczyzna szturmem zdobyła przede wszystkim pokolenie ludzi młodych, którzy coraz chętniej używają dla polskich słów angielskich zamienników.

Niechlubnym przykładem tego zjawiska jest piosenka „Rolowanie” Nataszy Urbańskiej. Tekst utworu został zbudowany na tak wielu angielskich zapożyczeniach, że dla przeciętnego Polaka jest praktycznie niezrozumiały. Są to głównie zapożyczenia słów wulgarnych, bądź takich, które także w języku angielskim funkcjonują jako żargon czy neologizmy. Profesor Miodek jednak uspokaja. Jest zdania, że to zjawisko nie powinno nas przerażać. „Polski zawsze doskonale radził sobie z zapożyczeniami. Zjednoczona Europa nie jest żadnym zagrożeniem dla języka, tak samo jak przez wieki obce wpływy czyniły nasz język tylko bogatszym”2.

Czytaj dalej

Scenariusze warsztatów

Zapraszamy serdecznie do pobrania scenariuszy naszych warsztatów!

Warsztaty – Wyszło z boru ślepawe, zjesieniałe zmrocze

Warszaty – Dobrze wymówić, dobrze usłyszeć, czyli o kulturze mówienia

Prezentacja – Perswazyjna funkcja języka

Prezentacja – Komunikcja pozawerbalna

Ćwiczenia – Komunikacja pozawerbalna I

Ćwiczenia – Komunikacja pozawerbalna II

Scenariusz warsztatów – Perswazyjna funkcja języka

 

 

 

 

 

 

Internet a prawdziwe więzi

Z końcem XX wieku skończyła się epoka druku, a zaczęła era informacji. Odważnie wkroczyliśmy w świat mediów, smartfonów, tabletów; erę facebook’a, w której bezpośredni kontakt w relacjach międzyludzkich staje się mniej istotny.

„Rozmową” nazywa się teraz wymianę zdań na portalach społecznościowych, gdzie słowa są zastępowane przez wyrażenia skrótowe, hasła znane tylko „wtajemniczonym”,  a emocje oddaje się za pomocą emotikonów.

Czytaj dalej