Obrazy w komunikacji – możliwości i zagrożenia

Drodzy nauczyciele, bibliotekarze i animatorzy kultury. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z jeszcze jednego scenariusza zajęć poświęconych analizie znaków graficznych w procesie komunikacji autorstwa Szymona Sojki – polonisty i historyka sztuki, który prowadził jeden z paneli dyskusyjnych naszego forum językowego.
Tytuł proponowanych warsztatów to: Obrazy w komunikacji – możliwości i zagrożenia.

scenariusz_Obrazy w komunikacji

W jakiej galaktyce żyjemy? Kilka myśli wokół Galaktyki Gutenberga Marshalla McLuhana

5 listopada 2018 r. w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz podczas Młodzieżowego Forum Językowego „Słowo i obraz” prof. ATH dr hab. Marek Bernacki wygłosił ciekawy wykład na temat zmian we współczesnych formach komunikowania się. Wystąpienie miało tytuł: „W jakiej galaktyce żyjemy? Kilka myśli wokół Galaktyki Gutenberga Marshalla McLuhana”. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną, która towarzyszyła wykładowi.

W jakiej galaktyce żyjemy_Kilka myśli wokół Galaktyki Gutenberga Marshalla McLuhana

Słowo i obraz – Młodzieżowe Forum Językowe w Kubiszówce

5 listopada 2018 r.  w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz odbyło się Młodzieżowe Forum Językowe „Słowo i obraz”. Forum było finałowym wydarzeniem projektu „Granice języka – granicami świata”, na który już po raz trzeci Kubiszówka zdobyła grant programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Wydarzenie poprzedził cykl warsztatów językowych dla młodzieży z różnych środowisk, w tym grup z mniejszymi szansami edukacyjnymi.

W ramach forum uczestnicy wysłuchali wykładów ekspertów: prof. Jacka Warchali z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Marka Bernackiego i dr Tomasza Bielaka z bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz dr Izabeli Kraśnickiej-Wilk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po części wykładowej odbyły się panele dyskusyjne. W sześciu grupach warsztatowych młodzież rozmawiała na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą medializacja kultury, planowała kampanie promujące czytanie, a także zastanawiała się nad tym, jak będzie wglądać przyszłość komunikacji międzyludzkiej. Po debatach przedstawiciele grup zaprezentowali wnioski z dyskusji na forum. Ostatnim punktem programu była część artystyczna wydarzenia. W tym roku na scenie Kubiszówki wystąpił zespół Mikrokosmos – zwycięzca tegorocznego Podbeskidzkiego Przeglądu Muzycznego. Młodzi artyści nie tylko zinterpretowali poezję największych polskich poetów, ale też  zaprezentowali własne kompozycje. Koncertowi towarzyszyło widowisko audiowizualne z elementami performatywnymi. Słowa powiązane muzyką i obrazem stanowiły doskonały przykład wzajemnego dopełniania się różnych dziedzin sztuki, wspólnie tworzących nową artystyczną jakość – intermedialne dzieło o niezwykle optymistycznym wydźwięku, manifestujące wiarę w dobro i lepszą przyszłość.

 

 

 

 

SŁOWO – OBRAZ – NOWE MEDIA: warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury

20 października 2018 r. w Kubiszówce odbyły się warsztaty Słowo – Obraz – Nowe Media prezentujące zmiany zachodzące we współczesnych formach komunikacji, w których wzięli udział nauczyciele, bibliotekarze i animatorzy kultury z terenu województwa śląskiego. Warsztaty prowadziła dr Anna Chudzik z Katedry Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematyka warsztatów dotyczyła:

  • nowych mediów jako nowego narzędzia komunikacji międzyludzkiej – zagrożeń i szans,
  • cech funkcjonalnych nowych mediów – atrakcyjności a niebezpieczeństwa uzależnienia,
  • wyrażania siebie w kontakcie zapośredniczonym – nowej formy kontaktu międzyludzkiego,
  • języka nowych mediów – słowa, obrazu, multimodalności (wieloznakowości),
  • przykładów tematów i ćwiczeń nawiązujących do rzeczywistości nowomedialnej (do wykorzystania w praktyce dydaktycznej i podobnej).