SŁOWA MAJĄ MOC

Zapraszamy na kolejne otwarcie projektu „Granice języka – granicami świata”!
Dzięki zdobyciu grantu programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych” w kwietniu rozpoczęliśmy realizację  IV edycji projektu, która w 2019 roku nosi tytuł „Słowa mają moc”.

Projekt będzie poświęcony sile sprawczej słów i polszczyźnie jako nośnikowi wartości. Podejmiemy temat związku języka z myśleniem, postawami, jakie prezentujemy, wartościami, jakie wyznajemy. Będziemy uświadamiać młodym ludziom, że poprzez język kształtujemy samych siebie, możemy też ulepszać świat, zawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi, budować porozumienie. Projekt, tak jak w poprzednich latach,obejmuje zrealizowanie: warsztatów dla młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem grup ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i z mniejszymi szansami edukacyjnymi, warsztatów dla animatorów kultury i nauczycieli oraz finalizującego przedsięwzięcie młodzieżowego forum językowego.

Za nami już pierwsze warsztaty dla młodzieży pt. SŁOWA MAJĄ MOC. Podczas zajęć rozmawiamy
o funkcjach języka jako narzędzia komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji magicznej. Zwróciliśmy uwagę na pierwotny życzeniowy charakter wielu używanych w naszym kręgu kulturowym imion, na formuły powitalne, pożegnalne i okolicznościowe oparte na przeświadczeniu
o sile sprawczej słowa. Zastanawialiśmy się nad tym, jak działają przysięgi, klątwy i przekleństwa,
a także rozmawialiśmy o tabu językowym. Warsztaty prowadziła polonistka, adjustatorka i korektorka Wydawnictwa ZNAK – Beata Trebel-Bednarz. Wzięli w nich udział uczniowie 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 36, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz bielskiego Domu Dziecka.

Słowa mają moc_Scenariusz_B.Trebel-Bednarz

Słowa mają moc – polecana literatura