SŁOWO – OBRAZ – NOWE MEDIA: warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury

20 października 2018 r. w Kubiszówce odbyły się warsztaty Słowo – Obraz – Nowe Media prezentujące zmiany zachodzące we współczesnych formach komunikacji, w których wzięli udział nauczyciele, bibliotekarze i animatorzy kultury z terenu województwa śląskiego. Warsztaty prowadziła dr Anna Chudzik z Katedry Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematyka warsztatów dotyczyła:

 • nowych mediów jako nowego narzędzia komunikacji międzyludzkiej – zagrożeń i szans,
 • cech funkcjonalnych nowych mediów – atrakcyjności a niebezpieczeństwa uzależnienia,
 • wyrażania siebie w kontakcie zapośredniczonym – nowej formy kontaktu międzyludzkiego,
 • języka nowych mediów – słowa, obrazu, multimodalności (wieloznakowości),
 • przykładów tematów i ćwiczeń nawiązujących do rzeczywistości nowomedialnej (do wykorzystania w praktyce dydaktycznej i podobnej).

 

Słowo i obraz – warsztaty językowe projektu „Granice języka – granicami świata”.

W październiku kończymy cykl warsztatów językowych realizowanych w trzeciej edycji projektu „Granice języka – granicami świata”.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie: Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej z Oddziałami Integracyjnymi, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii „Nadzieja”, Świetlicy Środowiskowej nr 6 „Dobra Przystań” oraz bielskiego Domu Dziecka.
Zajęcia prowadzili poloniści: Beata Trebel-Bednarz, Monika Molas-Wołos, dr Anna Chudzik oraz prof. Jacek Warchala.
Podczas zajęć poruszane były kwestie czytelnictwa w kontekście dominacji kultury obrazkowej, nowych mediów jako nowego narzędzia komunikacji międzyludzkiej, a także języka reklamy. Była to okazja do refleksji na temat nowomedialnej rzeczywistości, inspirujących dyskusji, a także dobrej zabawy!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z warsztatów.

Słowo i obraz – scenariusze

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami zajęć dla młodzieży przygotowanych w ramach tegorocznej edycji projektu „Granice języka – granicami świata”.

Proponowane warsztaty podejmują temat współczesnych form komunikowania się, ukazują ich poznawcze i semiotyczne podłoże, zwracają uwagę na wynikające z nich szanse i zagrożenia.

Tematy warsztatów:

 1. Czytanie a kultura obrazkowa (warsztaty na temat wpływu jaki ma medializacja kultury na współczesny język).
  Scenariusz – czytanie a kultura obrazkowa
 2. Reklama – sztuka słowa i obrazu (warsztaty kształcące umiejętność analizy plakaty reklamowego jako połączenia słowa i obrazu).
  Scenariusz – reklama – sztuka słowa i obrazu
 3. Fejsbuniow@ komunikacj@ (warsztaty na temat nowych mediów i ich roli w komunikacji interpersonalnej uwrażliwiające młodzież na krytyczne i świadome używanie narzędzi komunikacyjnych).
  Scenariusz – fejsbuniow@ komunikacj@
  Prezentacja – fejbsuniow@ komunikacja

III edycja projektu „Granice języka-granicami świata”!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację III edycji projektu „Granice języka – granicami świata” realizowanego w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2018.

W poprzednich latach organizowaliśmy cykl warsztatów dla młodzieży oraz forum językowe, którego gośćmi byli: profesor Jerzy Bralczyk oraz dr Michał Rusinek i dr Aneta Załazińska. Poprzez działania projektowe chcieliśmy osiągnąć zmianę postaw młodych ludzi w stosunku do języka ojczystego. Tegoroczna edycja  nosi tytuł „Słowo i obraz” i jest poświęcona relacjom pomiędzy przekazem słownym a wizualnym. Szczególny nacisk zostanie położony na zagrożenia, jakie niesie ze sobą dominacja kultury obrazkowej, prowadząca do zubożenia języka, a w konsekwencji do ograniczenia możliwości komunikacyjnych i poznawczych.

W ramach projektu odbędą się warsztaty językowe, które zakończy młodzieżowe forum językowe pt. „Słowo i obraz” z udziałem autorytetów świata nauki i kultury, w tym pracowników UJ, UŚ, bielskiej ATH, poetów i pisarzy. Forum zostanie zorganizowane w pierwszej połowie listopada! Zatem śledźcie naszą stronę!