O SŁOWACH, KTÓRE MOGĄ ZMIENIĆ ŚWIAT – MŁODZIEŻOWE FORUM JĘZYKOWE

4 listopada 2019 r. w bielskim Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz  odbyło się  Młodzieżowe Forum Językowe –wydarzenie finalizujące projekt „Granice języka – granicami świata” realizowany przez Kubiszówkę w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

220uczniów z 9 bielskich szkół ponadpodstawowych wzięło tego dnia udział w wykładach, dyskusjach panelowych oraz interaktywnych zabawach ze słowem. Wydarzenie poprzedził cykl warsztatów językowych dla młodzieży z różnych środowisk, w tym grup zagrożonych wykluczeniem oraz dla nauczycieli i animatorów kultury. Warsztaty odbywały się od czerwca do końca października tego roku.

Tematem tegorocznego forum były zagadnienia z zakresu aksjolingwistyki. W  wydarzeniu uczestniczyli słynni eksperci językowi: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Aneta Załazińska, prof. Beata Raszewska-Żurek oraz prof. Marek Bernacki. Tematem wystąpień była niezwykła moc języka umożliwiająca nam na zmienianie otaczającej nas rzeczywistości. Rozważania na temat słów jako nośnika wartości kontynuowane były podczas dyskusji panelowych, podczas których młodzież szukała sposobów przeciwstawiania się hejtowi i mowie nienawiści oraz wykorzystywania języka w celu budowania porozumienia. Forum zakończył występ grupy improwizacyjnej Ad Hoc, która zaangażowała młodzież do kreatywnych zabaw ze słowem.

Partnerem merytorycznym forum była bielska Akademia Techniczno-Humanistyczna.

Fotorelacja z warsztatów pt.: „Hejt i mowa nienawiści. Źródła – formy – relacje”.

25 października 2019 r w Kubiszówce odbyły się warsztaty pt.: „Hejt i mowa nienawiści. Źródła – formy – relacje”, które poprowadził dr hab. Jarosław Pacuła, językoznawca zajmujący się semantyką i leksykologią. W warsztatach uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Molcu (12 osób) oraz młodzież  Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Bielsku-Białej (25 osób).

„Wartość świata – świat wartości”, „Komunikacja bez przemocy, czyli o języku serca” – relacja z warsztatów

Rozpoczęliśmy kolejną turę warsztatów w ramach IV edycji naszego projektu „Granice języka – granicami świata”.

W czwartek 3 listopada ekspertka Beata Trebel-Bednarz przeprowadziła dwa warsztaty pt. „Wartość świata – świat wartości”, w którym wzięli udział wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej.

Tematem zajęć były wartości, które przejawiają się w naszym języku. Świetnym materiałem do pracy warsztatowej okazały się polskie, łacińskie i cygańskie przysłowia,  w których zawarte są ponadczasowe wartości przekazywane w danych kulturach.

W piątek 4 listopada uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika wzięli udział w warsztatach pt. „Komunikacja bez przemocy, czyli o języku serca”. Młodzież poznała metodę Marshala Rosenberga, polegającą na unikaniu agresji słownej, opierającej się na szacunku do rozmówcy i empatii.

SŁOWA MAJĄ MOC

Zapraszamy na kolejne otwarcie projektu „Granice języka – granicami świata”!
Dzięki zdobyciu grantu programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych” w kwietniu rozpoczęliśmy realizację  IV edycji projektu, która w 2019 roku nosi tytuł „Słowa mają moc”.

Projekt będzie poświęcony sile sprawczej słów i polszczyźnie jako nośnikowi wartości. Podejmiemy temat związku języka z myśleniem, postawami, jakie prezentujemy, wartościami, jakie wyznajemy. Będziemy uświadamiać młodym ludziom, że poprzez język kształtujemy samych siebie, możemy też ulepszać świat, zawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi, budować porozumienie. Projekt, tak jak w poprzednich latach,obejmuje zrealizowanie: warsztatów dla młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem grup ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i z mniejszymi szansami edukacyjnymi, warsztatów dla animatorów kultury i nauczycieli oraz finalizującego przedsięwzięcie młodzieżowego forum językowego.

Za nami już pierwsze warsztaty dla młodzieży pt. SŁOWA MAJĄ MOC. Podczas zajęć rozmawiamy
o funkcjach języka jako narzędzia komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji magicznej. Zwróciliśmy uwagę na pierwotny życzeniowy charakter wielu używanych w naszym kręgu kulturowym imion, na formuły powitalne, pożegnalne i okolicznościowe oparte na przeświadczeniu
o sile sprawczej słowa. Zastanawialiśmy się nad tym, jak działają przysięgi, klątwy i przekleństwa,
a także rozmawialiśmy o tabu językowym. Warsztaty prowadziła polonistka, adjustatorka i korektorka Wydawnictwa ZNAK – Beata Trebel-Bednarz. Wzięli w nich udział uczniowie 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 36, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz bielskiego Domu Dziecka.

Słowa mają moc_Scenariusz_B.Trebel-Bednarz

Słowa mają moc – polecana literatura

 

 

Obrazy w komunikacji – możliwości i zagrożenia

Drodzy nauczyciele, bibliotekarze i animatorzy kultury. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z jeszcze jednego scenariusza zajęć poświęconych analizie znaków graficznych w procesie komunikacji autorstwa Szymona Sojki – polonisty i historyka sztuki, który prowadził jeden z paneli dyskusyjnych naszego forum językowego.
Tytuł proponowanych warsztatów to: Obrazy w komunikacji – możliwości i zagrożenia.

scenariusz_Obrazy w komunikacji

W jakiej galaktyce żyjemy? Kilka myśli wokół Galaktyki Gutenberga Marshalla McLuhana

5 listopada 2018 r. w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz podczas Młodzieżowego Forum Językowego „Słowo i obraz” prof. ATH dr hab. Marek Bernacki wygłosił ciekawy wykład na temat zmian we współczesnych formach komunikowania się. Wystąpienie miało tytuł: „W jakiej galaktyce żyjemy? Kilka myśli wokół Galaktyki Gutenberga Marshalla McLuhana”. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną, która towarzyszyła wykładowi.

W jakiej galaktyce żyjemy_Kilka myśli wokół Galaktyki Gutenberga Marshalla McLuhana

Słowo i obraz – Młodzieżowe Forum Językowe w Kubiszówce

5 listopada 2018 r.  w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz odbyło się Młodzieżowe Forum Językowe „Słowo i obraz”. Forum było finałowym wydarzeniem projektu „Granice języka – granicami świata”, na który już po raz trzeci Kubiszówka zdobyła grant programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Wydarzenie poprzedził cykl warsztatów językowych dla młodzieży z różnych środowisk, w tym grup z mniejszymi szansami edukacyjnymi.

W ramach forum uczestnicy wysłuchali wykładów ekspertów: prof. Jacka Warchali z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Marka Bernackiego i dr Tomasza Bielaka z bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz dr Izabeli Kraśnickiej-Wilk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po części wykładowej odbyły się panele dyskusyjne. W sześciu grupach warsztatowych młodzież rozmawiała na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą medializacja kultury, planowała kampanie promujące czytanie, a także zastanawiała się nad tym, jak będzie wglądać przyszłość komunikacji międzyludzkiej. Po debatach przedstawiciele grup zaprezentowali wnioski z dyskusji na forum. Ostatnim punktem programu była część artystyczna wydarzenia. W tym roku na scenie Kubiszówki wystąpił zespół Mikrokosmos – zwycięzca tegorocznego Podbeskidzkiego Przeglądu Muzycznego. Młodzi artyści nie tylko zinterpretowali poezję największych polskich poetów, ale też  zaprezentowali własne kompozycje. Koncertowi towarzyszyło widowisko audiowizualne z elementami performatywnymi. Słowa powiązane muzyką i obrazem stanowiły doskonały przykład wzajemnego dopełniania się różnych dziedzin sztuki, wspólnie tworzących nową artystyczną jakość – intermedialne dzieło o niezwykle optymistycznym wydźwięku, manifestujące wiarę w dobro i lepszą przyszłość.