SŁOWA MAJĄ MOC

Zapraszamy na kolejne otwarcie projektu „Granice języka – granicami świata”!
Dzięki zdobyciu grantu programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych” w kwietniu rozpoczęliśmy realizację  IV edycji projektu, która w 2019 roku nosi tytuł „Słowa mają moc”.

Projekt będzie poświęcony sile sprawczej słów i polszczyźnie jako nośnikowi wartości. Podejmiemy temat związku języka z myśleniem, postawami, jakie prezentujemy, wartościami, jakie wyznajemy. Będziemy uświadamiać młodym ludziom, że poprzez język kształtujemy samych siebie, możemy też ulepszać świat, zawiązywać pozytywne relacje z innymi ludźmi, budować porozumienie. Projekt, tak jak w poprzednich latach,obejmuje zrealizowanie: warsztatów dla młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem grup ze środowisk zagrożonych wykluczeniem i z mniejszymi szansami edukacyjnymi, warsztatów dla animatorów kultury i nauczycieli oraz finalizującego przedsięwzięcie młodzieżowego forum językowego.

Za nami już pierwsze warsztaty dla młodzieży pt. SŁOWA MAJĄ MOC. Podczas zajęć rozmawiamy
o funkcjach języka jako narzędzia komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji magicznej. Zwróciliśmy uwagę na pierwotny życzeniowy charakter wielu używanych w naszym kręgu kulturowym imion, na formuły powitalne, pożegnalne i okolicznościowe oparte na przeświadczeniu
o sile sprawczej słowa. Zastanawialiśmy się nad tym, jak działają przysięgi, klątwy i przekleństwa,
a także rozmawialiśmy o tabu językowym. Warsztaty prowadziła polonistka, adjustatorka i korektorka Wydawnictwa ZNAK – Beata Trebel-Bednarz. Wzięli w nich udział uczniowie 8 klasy Szkoły Podstawowej nr 36, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz bielskiego Domu Dziecka.

Słowa mają moc_Scenariusz_B.Trebel-Bednarz

Słowa mają moc – polecana literatura

 

 

Obrazy w komunikacji – możliwości i zagrożenia

Drodzy nauczyciele, bibliotekarze i animatorzy kultury. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z jeszcze jednego scenariusza zajęć poświęconych analizie znaków graficznych w procesie komunikacji autorstwa Szymona Sojki – polonisty i historyka sztuki, który prowadził jeden z paneli dyskusyjnych naszego forum językowego.
Tytuł proponowanych warsztatów to: Obrazy w komunikacji – możliwości i zagrożenia.

scenariusz_Obrazy w komunikacji

W jakiej galaktyce żyjemy? Kilka myśli wokół Galaktyki Gutenberga Marshalla McLuhana

5 listopada 2018 r. w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz podczas Młodzieżowego Forum Językowego „Słowo i obraz” prof. ATH dr hab. Marek Bernacki wygłosił ciekawy wykład na temat zmian we współczesnych formach komunikowania się. Wystąpienie miało tytuł: „W jakiej galaktyce żyjemy? Kilka myśli wokół Galaktyki Gutenberga Marshalla McLuhana”. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną, która towarzyszyła wykładowi.

W jakiej galaktyce żyjemy_Kilka myśli wokół Galaktyki Gutenberga Marshalla McLuhana

Słowo i obraz – Młodzieżowe Forum Językowe w Kubiszówce

5 listopada 2018 r.  w Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz odbyło się Młodzieżowe Forum Językowe „Słowo i obraz”. Forum było finałowym wydarzeniem projektu „Granice języka – granicami świata”, na który już po raz trzeci Kubiszówka zdobyła grant programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Wydarzenie poprzedził cykl warsztatów językowych dla młodzieży z różnych środowisk, w tym grup z mniejszymi szansami edukacyjnymi.

W ramach forum uczestnicy wysłuchali wykładów ekspertów: prof. Jacka Warchali z Uniwersytetu Śląskiego, prof. Marka Bernackiego i dr Tomasza Bielaka z bielskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz dr Izabeli Kraśnickiej-Wilk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po części wykładowej odbyły się panele dyskusyjne. W sześciu grupach warsztatowych młodzież rozmawiała na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą medializacja kultury, planowała kampanie promujące czytanie, a także zastanawiała się nad tym, jak będzie wglądać przyszłość komunikacji międzyludzkiej. Po debatach przedstawiciele grup zaprezentowali wnioski z dyskusji na forum. Ostatnim punktem programu była część artystyczna wydarzenia. W tym roku na scenie Kubiszówki wystąpił zespół Mikrokosmos – zwycięzca tegorocznego Podbeskidzkiego Przeglądu Muzycznego. Młodzi artyści nie tylko zinterpretowali poezję największych polskich poetów, ale też  zaprezentowali własne kompozycje. Koncertowi towarzyszyło widowisko audiowizualne z elementami performatywnymi. Słowa powiązane muzyką i obrazem stanowiły doskonały przykład wzajemnego dopełniania się różnych dziedzin sztuki, wspólnie tworzących nową artystyczną jakość – intermedialne dzieło o niezwykle optymistycznym wydźwięku, manifestujące wiarę w dobro i lepszą przyszłość.

 

 

 

 

SŁOWO – OBRAZ – NOWE MEDIA: warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury

20 października 2018 r. w Kubiszówce odbyły się warsztaty Słowo – Obraz – Nowe Media prezentujące zmiany zachodzące we współczesnych formach komunikacji, w których wzięli udział nauczyciele, bibliotekarze i animatorzy kultury z terenu województwa śląskiego. Warsztaty prowadziła dr Anna Chudzik z Katedry Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematyka warsztatów dotyczyła:

 • nowych mediów jako nowego narzędzia komunikacji międzyludzkiej – zagrożeń i szans,
 • cech funkcjonalnych nowych mediów – atrakcyjności a niebezpieczeństwa uzależnienia,
 • wyrażania siebie w kontakcie zapośredniczonym – nowej formy kontaktu międzyludzkiego,
 • języka nowych mediów – słowa, obrazu, multimodalności (wieloznakowości),
 • przykładów tematów i ćwiczeń nawiązujących do rzeczywistości nowomedialnej (do wykorzystania w praktyce dydaktycznej i podobnej).

 

Słowo i obraz – warsztaty językowe projektu „Granice języka – granicami świata”.

W październiku kończymy cykl warsztatów językowych realizowanych w trzeciej edycji projektu „Granice języka – granicami świata”.

W warsztatach uczestniczyli uczniowie: Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych, Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej z Oddziałami Integracyjnymi, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii „Nadzieja”, Świetlicy Środowiskowej nr 6 „Dobra Przystań” oraz bielskiego Domu Dziecka.
Zajęcia prowadzili poloniści: Beata Trebel-Bednarz, Monika Molas-Wołos, dr Anna Chudzik oraz prof. Jacek Warchala.
Podczas zajęć poruszane były kwestie czytelnictwa w kontekście dominacji kultury obrazkowej, nowych mediów jako nowego narzędzia komunikacji międzyludzkiej, a także języka reklamy. Była to okazja do refleksji na temat nowomedialnej rzeczywistości, inspirujących dyskusji, a także dobrej zabawy!

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z warsztatów.

Słowo i obraz – scenariusze

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami zajęć dla młodzieży przygotowanych w ramach tegorocznej edycji projektu „Granice języka – granicami świata”.

Proponowane warsztaty podejmują temat współczesnych form komunikowania się, ukazują ich poznawcze i semiotyczne podłoże, zwracają uwagę na wynikające z nich szanse i zagrożenia.

Tematy warsztatów:

 1. Czytanie a kultura obrazkowa (warsztaty na temat wpływu jaki ma medializacja kultury na współczesny język).
  Scenariusz – czytanie a kultura obrazkowa
 2. Reklama – sztuka słowa i obrazu (warsztaty kształcące umiejętność analizy plakaty reklamowego jako połączenia słowa i obrazu).
  Scenariusz – reklama – sztuka słowa i obrazu
 3. Fejsbuniow@ komunikacj@ (warsztaty na temat nowych mediów i ich roli w komunikacji interpersonalnej uwrażliwiające młodzież na krytyczne i świadome używanie narzędzi komunikacyjnych).
  Scenariusz – fejsbuniow@ komunikacj@
  Prezentacja – fejbsuniow@ komunikacja

III edycja projektu „Granice języka-granicami świata”!

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację III edycji projektu „Granice języka – granicami świata” realizowanego w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” 2018.

W poprzednich latach organizowaliśmy cykl warsztatów dla młodzieży oraz forum językowe, którego gośćmi byli: profesor Jerzy Bralczyk oraz dr Michał Rusinek i dr Aneta Załazińska. Poprzez działania projektowe chcieliśmy osiągnąć zmianę postaw młodych ludzi w stosunku do języka ojczystego. Tegoroczna edycja  nosi tytuł „Słowo i obraz” i jest poświęcona relacjom pomiędzy przekazem słownym a wizualnym. Szczególny nacisk zostanie położony na zagrożenia, jakie niesie ze sobą dominacja kultury obrazkowej, prowadząca do zubożenia języka, a w konsekwencji do ograniczenia możliwości komunikacyjnych i poznawczych.

W ramach projektu odbędą się warsztaty językowe, które zakończy młodzieżowe forum językowe pt. „Słowo i obraz” z udziałem autorytetów świata nauki i kultury, w tym pracowników UJ, UŚ, bielskiej ATH, poetów i pisarzy. Forum zostanie zorganizowane w pierwszej połowie listopada! Zatem śledźcie naszą stronę!